slide 3 of 4

Bưu kiện vàng

Trở thành hội viên để nhận được nhiều ưu đãi...

Giới thiệu Bưu kiện vàng

 •  Công ty Cổ phần Tiếp vận thế giới Chuyển phát nhanh (dưới đây viết tắt là WCE) là đơn vị sở hữu chương trình Bưu Kiện Vàng.
 •  Định nghĩa: đây là chương trình dành cho khách hàng dưới hình thức thưởng tích điểm thưởng căn cứ vào doanh thu mà khách hàng trả để sử dụng dịch vụ của WCE. Sau đây viết tắt chương trình là Bưu Kiện Vàng.
 •  Bất cứ khách hàng nào sử dụng dịch vụ vận chuyển của WCE và tự nguyện tham gia chương trình Bưu Kiện Vàng đều có thể trở thành hội viên của Bưu Kiện Vàng.
 •  Khách hàng mong muốn trở thành hội viên Bưu Kiện Vàng phải đăng ký tư cách hội viên theo Biểu mẫu quy định của Bưu Kiện Vàng tại WCE Website. Khi tham gia Bưu Kiện Vàng là khách hàng đã đồng ý với điều lệ của Bưu Kiện Vàng.
 •  Sau khi WCE phê chuẩn tư cách hội viên. Mỗi khách hàng được được cấp 1 tài khoản hội viên của Bưu Kiện Vàng. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và sử dụng đúng quy định.
 •  Mỗi tài khoản hội viên Bưu Kiện Vàng chỉ được sử dụng cho khách hàng đó, không được chuyển nhượng, cho, tặng khách hàng khác.
 •  Khi khách hàng có thay đổi về tên/địa chỉ/ điện thoại v.v phải thông báo cho WCE để sửa đổi các thông tin liên quan đến tài khoản hội viên tương ứng.
 •  Khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng tài khoản hội viên phải thông báo cho WCE để công ty huỷ tư cách hội viên.
 •  WCE có quyền huỷ hoặc đình chỉ tư cách hội viên trong trường hợp khách hàng vi phạm quy định của WCE. Trường hợp này WCE sẽ gửi email thông báo về việc huỷ hoặc đình chỉ tư cách hội viên cho khách hàng 1 tháng trước khi việc huỷ hoặc đình chỉ có hiệu lực. Trong thời gian 1 tháng này khách hàng vẫn có thể sử dụng điểm thưởng khuyến mại theo chương trình Bưu Kiện Vàng hiện hành của WCE.
 •  Bưu Kiện Vàng chỉ tính điểm với các vận đơn điện tử của WCE.
 •  Cách tính điểm thưởng do WCE thông báo trên WCE Website và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thông báo thay đổi không có giá trị hồi tố.
 •  Điểm thưởng có thể sử dụng để đổi quà tặng hoặc được sử dụng lần sử dụng dịch vụ tiếp theo. Bảng trả thưởng được đăng trên WCE Website và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thông báo thay đổi không có giá trị hồi tố.
 •  Hạn sử dụng điểm thưởng là 6 tháng tính từ ngày WCE thông báo cho khách hàng qua email hoặc trên tài khoản của khách hàng.
 •  WCE có quyền thay đổi điều lệ của Bưu Kiện Vàng mà không cần báo trước. Các thay đổi không có giá trị hồi tố.
 •  WCE có quyền dừng chương trình Bưu Kiện Vàng kể từ khi thông báo trước cho khách hàng 15 ngày.
 • Mức quy đổi tiền thành điểm

  Tỉ lệ quy đổi: 10.000 Vnd = 1 điểm

   Công thức tính điểm cho 1 đơn hàng

  ĐIỂM = Doanh thu * Hệ số khuyến khích/10.000

  Doanh thu được tính: Giá cước, phụ phí xăng dầu (nếu có)

   Mức quy đổi điểm thành tiền thanh toán giá cước

  Tỉ lệ quy đổi: 1 điểm = 80 Vnd